lamekatuste standard

Lamekatuste Standardi mõisted

Lamekatuste Standardi EVS 920-5:2023 mõisted Lamekatus – katus, mille kalle on i<- 1: 10 (kaldenurk a= 5,71kraadi) või sellest väiksem. Tavapärane kalde piir on kokkuleppeline,  seega tinglik Tavapärane lamekatus – katusetarind, kus hüdroisolatsioonimaterjali (veetõkke) kiht asub kõige peal Pööratud katus – katusetarind, mille hüdroisolatsioonimaterjali kiht asub soojusisolatsiooni all Katusetarind ehk katusekonstruktsioon – (roof structure) koondmõiste, mis […]

Lamekatuste Standardi mõisted Read More »

Lamekatuste Standard EVS 920-5:2023 uuendus

Nõuded lamekatustele, Lamekatuste Standard EVS 920-5:2023 LAMEKATUSE STANDARD EVS 920-5:2023 sai täiendatud versiooni ja on nüüd põhjalikum   Alates 29.12.2023 hakkas kehtima Lamekatuste standardi uuendatud versioon. Standard sisaldab mitmeid uusi mõisteid ja materjale ning paigaldustehnoloogiaid. Peale selle täiustati standardi sisu süstematiseeritust, muudeti ülesehitus loogilisemaks jpm.  Mida uut Lamekatuste Standardi täiustatud versioon sisaldab: Hoone kestus, rõhutades vajadust

Lamekatuste Standard EVS 920-5:2023 uuendus Read More »