Lamekatuste Standard EVS 920-5:2023 uuendus

Nõuded lamekatustele, Lamekatuste Standard EVS 920-5:2023

LAMEKATUSE STANDARD EVS 920-5:2023 sai täiendatud versiooni ja on nüüd põhjalikum  

Alates 29.12.2023 hakkas kehtima Lamekatuste standardi uuendatud versioon. Standard sisaldab mitmeid uusi mõisteid ja materjale ning paigaldustehnoloogiaid. Peale selle täiustati standardi sisu süstematiseeritust, muudeti ülesehitus loogilisemaks jpm. 

Mida uut Lamekatuste Standardi täiustatud versioon sisaldab:

Hoone kestus, rõhutades vajadust vastavalt sellele ka materjalid valida – pikema kui 25a katuse tööea saavutamiseks tuleb valida vastavad pika tööeaga materjalid ning lahendused. 

Lamekatuste kalle –  tavapäraselt on kalle vähemalt 1:40 ning selle lubatud kõrvalekalle – kuni 5mm meetri kohta. 

Info soojustusega seonduvast – polüstüreenplaatide maksimaalne suurus lamekatustes kasutamiseks on mitte enam kui 1250x1500mm, soovitatav suurus 1250×1000. 

Koormusklassid – loodi koormusklassid seonduvalt survetugevusest. 

PIR-plaadid ja nende lõikamine

Mõistete, nagu difusioon, õhutus ning tuulutusruum, täpsustus.

Kattematerjalide tüübid – kui enne oli käsitletud standardis vaid kahte kattematerjali, siis nüüd on neid neli – bituumenrullmaterjalid (SBS/MBR), plastrullmaterjalid (PVC ja TPO), kummirullmaterjalid (EPDM) ning vedelplast (1K ja 2K). 

Lisatud on ka infot äravoolu ja sadeveega seonduvalt – kõigi tavapäraste kanalisatsioonisüsteemides lubatud kokku-lahku käivate liidete asemel katusetarindi sisestes horisontaalsüsteemides keevitatud liited, liited surve- või pressklambritega või muhvliide katuselehtriga ühendamiseks. 

Katuselehtri teemas on täpsustatud selle asetsemise sügavust/madalsust 

Päikesepaneelid lamekatusel / nõuded pindpaigaldisele – siia teemasse tuli samuti omajagu täpsustusi juurde. Siin vast tooks kohe esile kukkumiskaitsesüsteemi ja/või piirded, mis on nüüdsest üks olulisem element siinkohal nii katuse päikesepaneelide kavandamisel, projekteerimisel, paigaldamisel kui ka ohutul hooldamisel. Päikesepaneele servast kaugemale kui 3m paigaldades on vajalik rajada kukkumist takistav süsteem, s.o pollar/tross lahendus. Servale lähemale kui 3m päikesepaneele paigaldades on oluline ühemeetrise piirde abil rajada kukkumist ennetav süsteem. 

Lisaks elektriga seotud küsimustele on nüüdsest veelgi enam fookuses ka katusel viibimise turvalisus, katusematerjalide tööiga ning muud olulised tegurid.

Lamekatuste Standardi leiad siit: https://www.evs.ee/et/evs-920-5-2023

Ning lisaks Eesti Katusestandardid siit: https://katuseliit.ee/katusestandardid/

Kasutatud kirjandus: https://katuseliit.ee/lamekatuse-standard-2023/

https://evari.ee/joustus-lamekatuse-standard-evs-920-5-2023/

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus