Lamekatused

Lamekatused

Lamekatusteks nimetatakse madalakaldelisi katuseid, mille kalle on enamasti väiksem kui 1:10 . Tavapäraselt kasutatakse lamekatustel kattematerjalina bituumenrull-, plastrullmaterjali ehk PVC materjali.

Võrreldes teiste katustega, on lamekatused lihtsama ja kergema konstruktsiooniga ja sellevõrra ka soodsama hinnaga. Lamekatuseid saab ehitada kõigile hoonete tüüpidele.

Tavalise lamekatuse tüüpkonstruktsiooni kihid:

 1. Katuse kandekonstruktsioon, milleks enamikel juhtudel on puit, metall või betoon.
 2. Aurutõke, milleks kasutatakse ehituskilet, bituumenrullmaterjale, alumineeritud materjale.
 3. Vajadusel soojustus- ja tuulutuskiht, milleks kasutatakse kõvasid ehitusvillasid, vahtsoojustusplaate, kergkruusa.
 4. Hüdroisolatsiooni- ehk katuse kattekiht.

Trendid

Viimasel ajal on lamekatuseehitusel trendiks alumineeritud iseliimuva aurutõkke kasutamine profiilplekist kandepaneelidel. Paigaldatud aurutõkke peal on võimalik ehitajal käia, mis omakorda muudab lamekatuste ehitamise mugavamaks. Eriti sobilik on materjali kasutada tavapärasest niiskemate ruumide lamekatusekonstruktsioonides.

Betoonist kandekonstruktsiooniga lamekatustel on trendikaks soojustus- ja aurutõkkematerjaliks vahtklaas. Vahtklaasist plaadid paigaldatakse kohale kuuma bituumeniga. Tulemuseks saadakse igati vastupidav, heade füüsikaliste omadustega konstruktsioonikiht, mille peale on võimalik ehitada nii tava- kui pööratud katuseid. Vahtklaas on kerge ja hea töödelda tavaliste puidutöö jaoks mõeldud tööriistadega. Eriti hea on vahtklaasi kasutada kohtades, kus katus peab taluma suuremaid koormusi ja kus katuse all on niiskemad ruumid.

Trendiks on erinevat värvi pealmise hüdroisolatsiooni- ehk kattekihtide kasutamine nagu punane, pruun, roheline, must. Viimasel ajal on palju kasutatud valge puistega katusekatte materjale, mis peegeldavad katuselt tagasi valgust ja soojust, suvekuudel ei kuumene katused üle ja seeläbi püsib katus ka kauem töökorras.

Kuna selle sajandi teisel kümnendil on tõusnud ehitustel märksõnaks energiatõhusus, siis on muutunud paksemaks ka lamekatuste soojustusmaterjalide kihid. Erinevatel hoonetel võivad soojustuse materjalid ja paksused olla erinevad, sest energiatõhususe miinimumnõuded kehtivad hoonetele tervikuna ja seepärast on vaja igat ehitist vaadata iseseisva üksusena s.h. ka lamekatuseid.

Lühidalt lamekatustest: 

 • lamekatused on ainulahendus juhul, kui katusekalle on väiksem kui 1:10
 • lamekatustena käsitletakse ka muutuva kaldega rullmaterjalist kattega katuseid, kus kalle võib olla 0 kuni 90 kraadi (kuplid, kaared, erikujud) ning katuste ehitamisel kasutatakse lamekatuste ehitamise materjale ja tehnoloogiat
 • lamekatused ehitatakse seisvat vett pidavate katustena
 • lamekatuste aluskonstruktsiooniks võib olla betoon, metall (kandev profiilplekk), puit (veekindel vineer, niiskuskindel vineer, niiskuskindel OSB plaat)
 • vastavalt vajadusele ehitatakse katused kas sisemise (katuselehter) või välimise (vihmaveerenn, vihmaveetoru) vihmavee äravooluga
 • vastavalt katuste otstarbele lamekatuseid soojustatakse või ei soojustata (näiteks varikatus)
 • vastavalt katuste konstruktsioonile lamekatuseid tuulutatakse (alarõhutuuluti, parapetituulutus, seinatuulutus, räästatuulutus) või ei tuulutata