Lamekatuste hooldus

Lamekatuste hooldus

Kuidas hooldada lamekatuseid

Väga oluline katuste eluea pikendamisel on katuste hooldus. Katuste hooldamist soovitame teostada kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Hooldustööde sagedus sõltub näiteks lähedalasuvast kõrghaljastusest, tolmuvaba kattega maanteedest jne. Eelkõige peab katus olema puhas igasugustest kõrvalistest asjadest nagu puude lehed, lindude poolt toodud kondid, vanad kasutuks muutunud juhtmed, antennid, muud inimese poolt katusele toodud ebavajalikud asjad. Hooldustööde käigus puhasta sadeveelehtrite ümbrused, parapettide sisenurgad, rennid ja neelud. Nende tööde käigus kontrolli üle katuse pinna, katusekatte ülespöörded parapettidele, seintele ning kõikidele läbiviikudele. Lisaks lamekatuste ehitusele, teostame ka katuste hooldustöid. Sealjuures anname hinnangu kogu katuse seisukorrast, et omanik oleks alati teadlik toimuvast.